25 2020 | 03:56:24
Продукти добавени на «2019-10-06»
12345678910следваща
показва 1 - 2 от 39 продукта
1.
снимка на Диагностичен албум

Диагностичен албум

Категория / Фирма Бланико ООД / Каталожен номер: KN2064 / Добавен на: 2019-10-06 07:54:48

Предназначен за практиката на логопеди, специални педагози, психолози и педагози

Диагностичният албум е практическото приложение на книгата „От симптома към диагнозата в логопедичната практика“ с автор В. Боянова. Тук са представени комплекти от стимулни задачи, чрез които да се направи оценка на отделните елементи на когнитивния и в частност на логопедичния статус на изследваните лица. Освен това се дава информация за клиничната интерпретация на данните от индивидуалното изследване. По този начин се улеснява практическата работа на специалистите в процеса на оценка, анализ и диагностика на комуникативните нарушения. 

Автори: проф. д-р Виолета Боянова, Надежда Славейкова, Соня Игнатова
Страници: 238
Печат: черно-бял
Година на издаване: 2019 
Второ допълнено и преработено издание


Съдържание:
I. Въведение ……………… 5
II. Анамнеза ……………… 8
III. Соматично изследване …………… 15
IV. Анатомофизиологичен статус на артикулационния апарат ………… 20
V. Неврологично изследване ……… 25
VI. Невропсихологическо изследване ……………. 30
1. Гнозис …………… 30
2. Праксис ………… 73
3. Изследване и оценка на компетентност за езиково кодиране и изследване и оценка на компетентност за езиково декодиране …… 98
VII. Използвана литература ……… 193

Още информация за Диагностичен албум
цена за Диагностичен албум
25.00лева с ДДС
2.
снимка на Детска невропсихология УИ

Детска невропсихология УИ

Категория / Фирма Бланико ООД / Каталожен номер: KN2065 / Добавен на: 2019-10-06 09:00:38

Автор: Нели Василева
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Страници: 312
Година: 2018
Корица: мека

Монографията е резултат от продължителни търсения и изследвания на Нели Василева в областта на детската невропсихология и прави подробен преглед на теоретичните и практическите аспекти на този актуален раздел от когнитивната невронаука. Особено внимание е отделено на невропсихологията на индивидуалните различия и нейното значение при определяне на вариантите на типично детско развитие и при идентифициране на децата в риск от нарушения в ученето. Централно място в книгата заема неврофизиологичната организация и ранната онтогенеза на висшите психични функции – гнозисни, праксисни, езикови и емоционални. В самостоятелен раздел се представят съществуващите методи на невропсихологична диагностика и невропсихологично ориентирана терапия.

Книгата е предназначена за логопеди, психолози и педагози, а също така за докторанти и медицински специалисти в областта на детското развитие и здраве.

За автора:
Доц. дпсн Нели Василева е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Катедра по специална педагогика и логопедия. Научните й интереси са в областта на логопедията, невропсихологията и специалната психология. Автор и съавтор е на три книги и на повече от 60 научни публикации в български и чуждестранни издания.

Още информация за Детска невропсихология УИ
цена за Детска невропсихология УИ
16.00лева с ДДС
12345678910следваща
показва 1 - 2 от 39 продукта


Добавени продукти и услуги по фирми за 2019-10-06 (обновено в 02:00:00)

Безплатни обяви